مجلۀ تجربه‌نویسی
تازه‌ترین مقالات آموزشی و تحلیلی در زمینۀ یوایکس رایتینگ و طراحی محتوای تجربه کاربر را اینجا بخوانید یا موضوع دلخواه‌تان را جستجو کنید.
تجربۀ تجربه‌نویس
برای تجربه‌نویسی محصول به چه داده‌هایی نیاز داریم؟
بی‌گدار به آب نزنید. قبل از اینکه چوب‌لباسی را به دیوار بزنیم مطمئن می‌شویم صاف است. قبل از اینکه به سفر برویم دربارۀ مقصد تحقیق می‌کنیم. قبل از اینکه بذر بکاریم دربارۀ خاک و نور و آبِ مناسبِ آن بذر پرس‌وجو می‌کنیم. تجربه‌نویسی هم با بررسی و تحقیق شروع می‌شود. قبل از اینکه برای طراحی […]
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • برچسب
  • موضوع
بر اساس:
تاریخ انتشار
نویسنده
برچسب
موضوع
آموزش یوایکس رایتینگ
ابزار کار یوایکس رایتر
استخدام یوایکس رایتر
استراتژی محتوا
بازار کار تجربه‌نویسی
پیام خطا
تفکر طراحی در یوایکس رایتینگ
درآمد یو ایکس رایتر
درست‌نویسی
ریزه‌نوشته
شیوه‌نامه یوایکس رایتینگ
صدا و لحن محصول
طراحی تجربه کاربری
طراحی محتوای محصول
فلسفه در طراحی
فیگما
قلم فارسی
کاربردپذیری
گزارش سالانه
تجربۀ تجربه‌نویس
تحلیل و بررسی متن تجربه کاربر
چطور یو ایکس رایتر شویم؟
داستان پروژه
درباره یوایکس رایتینگ
راهنمای استخدام یو ایکس رایتر
راهنمای یوایکس رایتر
فنون طراحی تجربه کاربری
فنون یو ایکس رایتینگ
ویدئوی آموزشی
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
ابریشم شکراللهی
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
فاطمه‌سادات میریان
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
فهیمه شانه
اقدامات اولیه در یو ایکس رایتینگ محصول – راهنمای گام به گام تجربه‌نویسی
خانه تجربه‌نویسی
همرسانی