مجلۀ تجربه‌نویسی
تازه‌ترین مقالات آموزشی و تحلیلی در زمینۀ یوایکس رایتینگ و طراحی محتوای تجربه کاربر را اینجا بخوانید یا موضوع دلخواه‌تان را جستجو کنید.
درباره یوایکس رایتینگ
طراحی بستر محتوای طراحی تجربه کاربر به چه چیزی می‌پردازد؟ میدانِ طراح محتوای تجربه کاربر به کلمه‌ها و متن‌ها محدود نمی‌شود. «زبان» و «کلمات» همچنان نیرومندترین ابزارهای بشری‌اند. وقتی از کلمات حرف می‌زنیم، ناخودآگاه با مجموعه‌ای از جزئیات مواجه هستیم: فرهنگ، زمینۀ موضوعی، شیوۀ انتقال، شیوۀ ارائه، مفهوم، ابهام، صراحت و…. بخشی نمونه‌ای از این […]
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • برچسب
  • موضوع
بر اساس:
تاریخ انتشار
نویسنده
برچسب
موضوع
آموزش یوایکس رایتینگ
ابزار کار یوایکس رایتر
استخدام یوایکس رایتر
استراتژی محتوا
بازار کار تجربه‌نویسی
پیام خطا
تفکر طراحی در یوایکس رایتینگ
درآمد یو ایکس رایتر
درست‌نویسی
ریزه‌نوشته
شیوه‌نامه یوایکس رایتینگ
صدا و لحن محصول
طراحی تجربه کاربری
طراحی محتوای محصول
فلسفه در طراحی
فیگما
قلم فارسی
کاربردپذیری
گزارش سالانه
تجربۀ تجربه‌نویس
تحلیل و بررسی متن تجربه کاربر
داستان پروژه
درباره یوایکس رایتینگ
راهنمای استخدام یو ایکس رایتر
راهنمای یوایکس رایتر
فنون طراحی تجربه کاربری
فنون یو ایکس رایتینگ
ویدئوی آموزشی
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
ابریشم شکراللهی
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
فاطمه‌سادات میریان
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
فهیمه شانه
طراحی بستر محتوای تجربه کاربر از چاپخانه تا فیگماخانه!
خانه تجربه‌نویسی
همرسانی