مجلۀ تجربه‌نویسی
تازه‌ترین مقالات آموزشی و تحلیلی در زمینۀ یوایکس رایتینگ و طراحی محتوای تجربه کاربر را اینجا بخوانید یا موضوع دلخواه‌تان را جستجو کنید.
فنون یو ایکس رایتینگ
شاید شما یکی از آن‌هایی باشید که سودای انجام کار دلاری دارند یا شاید می‌خواهید مهاجرت کنید. انجام کار به زبان انگلیسی در هر تخصصی ملاحظات خاص خودش را دارد. در یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی هم ملاحظاتی وجود دارد که سعی کرده‌ام در این مطلبِ کوتاه، پیشنهادهایی برای تقویت‌شان بیاورم: ۱. زبان مردم […]
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • برچسب
  • موضوع
بر اساس:
تاریخ انتشار
نویسنده
برچسب
موضوع
آموزش یوایکس رایتینگ
ابزار کار یوایکس رایتر
ارزیابی متن تجربه کاربر
استخدام یوایکس رایتر
استراتژی محتوا
بازار کار تجربه‌نویسی
پیام خطا
تفکر طراحی در یوایکس رایتینگ
درآمد یو ایکس رایتر
درست‌نویسی
ریزه‌نوشته
شیوه‌نامه یوایکس رایتینگ
صدا و لحن محصول
طراحی تجربه کاربری
طراحی محتوای محصول
فلسفه در طراحی
فیگما
قلم فارسی
کاربردپذیری
گزارش سالانه
تجربۀ تجربه‌نویس
تحلیل و بررسی متن تجربه کاربر
چطور یو ایکس رایتر شویم؟
داستان پروژه
درباره یوایکس رایتینگ
راهنمای استخدام یو ایکس رایتر
راهنمای یوایکس رایتر
فنون طراحی تجربه کاربری
فنون یو ایکس رایتینگ
ویدئوی آموزشی
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
ابریشم شکراللهی
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
فاطمه‌سادات میریان
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
فهیمه شانه
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
خانه تجربه‌نویسی
۵ پیشنهاد برای بهبود یو اکس رایتینگ به زبان انگلیسی
زینب رضازاده
همرسانی