مجلۀ تجربه‌نویسی
تازه‌ترین مقالات آموزشی و تحلیلی در زمینۀ یوایکس رایتینگ و طراحی محتوای تجربه کاربر را اینجا بخوانید یا موضوع دلخواه‌تان را جستجو کنید.
راهنمای یوایکس رایتر
ظاهرِ حروف لحن دارند
وب‌سایت‌ها را به نوعی می‌سازند که بتوان آن‌ها را به راحتی مرور (Scan) کرد. سرعت هضم اطلاعات به‌قدری زیاد شده است که باید محصول یا خدمت خود را به سادگی و با سرعت به کاربر معرفی کنید. در غیراین‌صورت، او را از دست خواهید داد. قطعاً اگر از یک محتوای عالی استفاده کنید، به کاربر […]
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • برچسب
  • موضوع
بر اساس:
تاریخ انتشار
نویسنده
برچسب
موضوع
آموزش یوایکس رایتینگ
ابزار کار یوایکس رایتر
استخدام یوایکس رایتر
استراتژی محتوا
بازار کار تجربه‌نویسی
پیام خطا
تفکر طراحی در یوایکس رایتینگ
درآمد یو ایکس رایتر
درست‌نویسی
ریزه‌نوشته
شیوه‌نامه یوایکس رایتینگ
صدا و لحن محصول
طراحی تجربه کاربری
طراحی محتوای محصول
فلسفه در طراحی
فیگما
قلم فارسی
کاربردپذیری
گزارش سالانه
تجربۀ تجربه‌نویس
تحلیل و بررسی متن تجربه کاربر
چطور یو ایکس رایتر شویم؟
داستان پروژه
درباره یوایکس رایتینگ
راهنمای استخدام یو ایکس رایتر
راهنمای یوایکس رایتر
فنون طراحی تجربه کاربری
فنون یو ایکس رایتینگ
ویدئوی آموزشی
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
ابریشم شکراللهی
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
فاطمه‌سادات میریان
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
فهیمه شانه
تایپوگرافی و یوایکس رایتینگ: رازِ محتوای خوانا در طراحی تجربه کاربر
خانه تجربه‌نویسی
همرسانی