مجلۀ تجربه‌نویسی
تازه‌ترین مقالات آموزشی و تحلیلی در زمینۀ یوایکس رایتینگ و طراحی محتوای تجربه کاربر را اینجا بخوانید یا موضوع دلخواه‌تان را جستجو کنید.
ویدئوی آموزشی
چطور از شغل‌های مرتبط به سمت یوایکس رایتر شدن حرکت کنیم؟
شما هم به یو ایکس رایتر شدن فکر می‌کنید؟ تجربه‌نویسی آسان نیست. در اینجا شما باید همزمان یک نویسنده-طراح باشید، به این معنی که بتوانید از کلمات برای حل مسئله استفاده کنید و با رویکردی طراحانه، تجربۀ کاربر را رقم بزنید. ممکن است روی میلیون‌ها انسان اثرگذار باشید، این مسئولیت بزرگی‌ست. پیش از این مشغول […]
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • برچسب
  • موضوع
بر اساس:
تاریخ انتشار
نویسنده
برچسب
موضوع
آموزش یوایکس رایتینگ
ابزار کار یوایکس رایتر
استخدام یوایکس رایتر
استراتژی محتوا
پیام خطا
تفکر طراحی در یوایکس رایتینگ
درآمد یو ایکس رایتر
درست‌نویسی
ریزه‌نوشته
شیوه‌نامه یوایکس رایتینگ
صدا و لحن محصول
طراحی تجربه کاربری
طراحی محتوای محصول
فلسفه در طراحی
فیگما
قلم فارسی
کاربردپذیری
تجربۀ تجربه‌نویس
تحلیل و بررسی متن تجربه کاربر
داستان پروژه
درباره یوایکس رایتینگ
راهنمای استخدام یو ایکس رایتر
راهنمای یوایکس رایتر
فنون طراحی تجربه کاربری
فنون یو ایکس رایتینگ
ویدئوی آموزشی
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
ابریشم شکراللهی
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
فاطمه‌سادات میریان
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
فهیمه شانه
چطور یو ایکس رایتر شویم؟ راهنمای سادۀ تغییر مسیر شغلی به تجربه‌نویسی
خانه تجربه‌نویسی