پادکست تجربه‌نویسی
برنامه‌های شنیداری آموزشی و گفتگومحورِ پادکست یو ایکس رایتینگ را اینجا بشنوید.
همچنین در:
خانه تجربه‌نویسی
۲ هفتهپیش
18 دقیقه
همچنین در:
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • گوینده
  • برچسب
بر اساس:
تاریخ انتشار
گوینده
برچسب
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
ابریشم شکراللهی
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
فاطمه‌سادات میریان
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
حسام الدین مطهری
نویسنده و یوایکس رایتر
سیده تکتم حسینی
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
فهیمه شانه
پادکست: ۸ نکته برای موفقیت در مصاحبه شغلی یوایکس رایتر
خانه تجربه‌نویسی