پادکست تجربه‌نویسی
برنامه‌های شنیداری آموزشی و گفتگومحورِ پادکست یو ایکس رایتینگ را اینجا بشنوید.
همچنین در:
خانه تجربه‌نویسی
۲ سال پیش
11 دقیقه
همچنین در:
بر اساس:
تاریخ انتشار
  • تاریخ انتشار
  • گوینده
  • برچسب
بر اساس:
تاریخ انتشار
گوینده
برچسب
آموزش یو ایکس رایتینگ
گفتگو درباره تجربه‌نویسی
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
ابریشم شکراللهی
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
فاطمه‌سادات میریان
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
حسام الدین مطهری
نویسنده و تجربه‌نویس
سیده تکتم حسینی
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
کوثر مغنیان
تجربه‌نویس
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
محمود صادقی
ماریا زاهدی
mesbahi
مینا نیازی
تهمینه نصر
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
نگین یشمی
طراح محصول
علیرضا رحیمی
رضا
سروش اصفهانی
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
فهیمه شانه
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
خانه تجربه‌نویسی
انسان در طراحی تجربه کاربر: اراده‌مند یا مصرف‌کنند؟
زینب رضازاده
همرسانی