فرهنگ واژگان فارسی سره

نویسنده:
فرهنگستان زبان پارسی
انتشارات: فرهنگستان زبان پارسی
قفسه: راهنمای نوشتن
تعداد صفحات:
سال انتشار:
شابک:
دانلود کتاب
فرهنگ واژگان فارسی سره

فرهنگ واژگان فارسی سره ابزار دیگری‌ست که به تجربه‌نویس کمک می‌کند دایرۀ واژگانی وسیع‌تری بیابد.

پیش‌تر گفته‌ایم که دایرۀ واژگانی وسیع، از جمله بن‌مایه‌های کاری تجربه‌نویس است. در این مسیر، بهره‌گیری از فرهنگ‌های مختلف واژگانی، مفید و آموزنده است.
برخی فرهنگ‌ها مانند فرهنگ سخن، معین یا دهخدا، فرهنگ‌های عمومی‌اند. در میان فرهنگ‌ها، برخی هم مانند فرهنگ فارسی عامیانه یا فرهنگ واژگان فارسی سره با رویکرد خاص تهیه شده‌اند.

انتشار این کتاب در کتابخانۀ تجربه‌نویسی به‌معنی تشویق تجربه‌نویسان (ux writer) به سره‌نویسی و پرهیز از به کار بردن واژگان رایج با منشأ عربی، ترکی و… (که امروز بخشی از فارسی محسوب می‌شوند) نیست.

آنچه می‌توانیم از فرهنگ واژگان فارسی سره بیاموزیم، واژه‌هایی‌ست که می‌توان به‌کمک آن‌ها ترکیب‌های نو ساخت یا در موارد مختلف، واژۀ متفاوتی به کار برد.

زمانی که دایرۀ واژگانی وسیع‌تری داریم، دایرۀ انتخاب و طبیعتاً قدرتِ حرکت‌مان بیشتر خواهد بود.

واژه‌نامه پارسی سره عنوان کتابی‌ست که فرهنگستان زبان پارسی منتشر کرده است. بازنشر این کتاب با رعایت حق مؤلف انجام می‌پذیرد.

این اثر شامل چند بخش است:

مقدمه و توضیحات مفصل دربارۀ سره‌نویسی و بعد، بخش اصلی که شامل فهرست واژگان به‌تفکیک حروف الفبا است.

هم‌رسانی
برچسب‌ها:
کتاب مرجع
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی