چینش حروف و علائم در کیبورد استاندارد فارسی – صفحه کلید استاندارد فارسی

نویسنده:
سازمان ملی استاندارد
انتشارات: سازمان استاندارد ملی ایران
قفسه: راهنمای نوشتن
تعداد صفحات: 26
سال انتشار:
شابک:
دانلود کتاب
چینش حروف و علائم در کیبورد استاندارد فارسی – صفحه کلید استاندارد فارسی

راهنمای صفحه کلید استاندارد فارسی به شما کمک می‌کند مطابق با کیبورد استاندارد فارسی و با بهره‌گیری از یونیکدهای استاندارد بنویسید.

چیدمان حروف و علائم فارسی بر صفحه کلید رایانه» که توسط کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده و در سی و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد رایانه و فرآوری داده‌ها مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم، و خدمات، در مواقع لزوم در استاندارد‌های ملی ایران تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون‌های فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استاندارد‌های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آن‌ها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز‌های جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد‌های بین‌المللی و استاندارد‌های ملی کشور‌های صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران ۲۹۰۱ شده و استاندارد قبلی باطل اعلام می‌شود.

هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن جایگاه حروف و علائم متداول در ایران، به خصوص‌نویسه‌های فارسی، بر روی صفحه کلید رایانه است، به طوری که جایی برای کلیه‌نویسه‌های غیر کنترلی استاندارد ملی ایران ۶۲۱۹ و بعضی از‌نویسه‌های کنترلی تعیین شود. این استاندارد، در کلیه مواردی که نیاز به ورود اطلاعات از طریق صفحه کلید به رایانه باشد کاربرد دارد، به خصوص در مواردی که این اطلاعات بر اساس استاندارد یونی کد و استاندارد ملی ایران ۶۲۱۹ مبادله وایا پردازش شوند.

در مواردی که پردازش اطلاعات با استفاده از مجموعه‌نویس‌های غیر از پونی کد صورت می‌گیرد نیز استفاده از این استاندارد لازم است. در این موارد، در صورتی که مجموعه‌نویسه مورد استفاده از‌نویسه مشخصی پشتیبانی نکند، می‌تواند آن‌نویسه را تولید نکند. ) این استاندارد فقط به ناحیه الفباعددی و عددی صفحه کلید‌ها می‌پردازد. این استاندارد موارد زیر را در بر نمی‌گیرد – کلید‌های اضافی احتمالی صفحه کلید – جنبه‌های فیزیکی و ارگونومیک صفحه کلید‌ها (از قبیل وزن صفحه کلید، ابعاد کلید‌ها، ابعاد صفحه کلید، میزان نرمی یا سفتی کلید‌ها، حک شدن علائم روی کلید‌ها،…. ) – ماشین تحریر‌های غیر رایانه‌ایِ حروف و ارقام خط لاتین یا دیگر خط‌ها (غیر از خط فارسی اعربی) ۲ مراجع الزامی مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است.

بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظر‌های بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظر‌های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

این چینش بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی طراحی شده است.

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی