رد کردن لینک ها

Many people have contributed to this website and we are thankful to them all for their hard work.

امیر مصباحی طراح
Type Designer / طراح تایپ‌
حسام مطهری - یوایکس رایتر - خانه یوایکس رایتینگ
داستان‌نویس | بنیان‌گذار در خانه تجربه‌نویسی
دکتر فهیمه شانه ویراستار و محقق
محقق و ویراستار
20180314 121329
User Experience Specialist
محمود صادقی
محقق در دانشگاه کلاگن‌فورت اتریش
d5ca6b0213d12cbb97e48f1c7b422fba?s=120&d=mp&r=g
مدیر ارشد محصول
بازگشت به بالای صفحه
این را برای یک دوست بفرست