رد کردن لینک ها

هر پروژه یوایکس رایتینگ داستانی دارد. داستان پروژه‌های مختلفی را که تا امروز به سرانجام رسانده‌ایم روایت می‌کنیم، داستان‌هایی از جنس تجربه.

همۀ مطالب با موضوع: داستان پروژه

یوایکس رایتینگ خیابانی در حَلب، به‌سعیِ آقامعلم

یوایکس رایتینگ خیابانی در حَلب، به‌سعیِ آقامعلم

ما چهار نفر بودیم: من و دو همسفرم، به‌علاوۀ راننده. ناهار خورده بودیم که تصمیم گرفتیم برویم نُبُّل. راه افتادیم و نیم ساعت کوچه به کوچه و خیابان به خیابان راندیم. بالأخره از یک خیابان فرعیِ مسکونی (که دیگر نشانی از سکونت نداشت) سر درآوردیم،

بازگشت به بالای صفحه