رد کردن لینک ها

همۀ مطالب با موضوع: فنون یو ایکس رایتینگ

<span style='color:#232323;font-size:19px;'>مختصر و مفید دربارۀ میکروکپی و کاربردهای آن در UX</span><br/>ریزه‌نوشته چیست – میکروکپی چیست؟ آشنایی با معنی، کاربرد و ویژگی‌ها + نمونه میکروکپی

مختصر و مفید دربارۀ میکروکپی و کاربردهای آن در UX
ریزه‌نوشته چیست – میکروکپی چیست؟ آشنایی با معنی، کاربرد و ویژگی‌ها + نمونه میکروکپی

میکروکپی یا ریزه‌نوشته چیست و چه زمانی می‌توانیم بگوییم یک ریزه‌نوشته کارش را درست انجام داده؟ در این مطلب با ریزه‌نوشته و نمونه‌هایش آشنا می‌شوید

بازگشت به بالای صفحه
این را برای یک دوست بفرست