رد کردن لینک ها

Tag: متن تجربه کاربر

متن تجربه کاربر – نوشتن یا طراحی؟ مسئله این است؟

متن تجربه کاربر – نوشتن یا طراحی؟ مسئله این است؟

فارغ از واژه‌بازی‌ها، متن تجربه کاربر یک دل‌نوشته یا کپشن اینستاگرام نیست. فعلِ «نوشتن» دایرۀ وسیعی را در برمی‌گیرد: رمان و داستان نامه اداری گزارش روزنامه خبر متن تابلوی راهنمایی و رانندگی جزوۀ دانشجویی کاغذ پشت ویترین لبنیات‌فروشی و… نوشته‌ها جزیره‌جزیره‌اند. حتی وقتی از رمان

همه چیز دربارۀ تجربه‌نویسی و مأموریت یو ایکس رایتینگ – ux writing چیست

همه چیز دربارۀ تجربه‌نویسی و مأموریت یو ایکس رایتینگ – ux writing چیست

بیایید ببینیم نویسنده UX یا به‌تعبیرِ فارسی تجربه‌نویس قرار است چه جای خالی‌ای را پر کند. منظور از تجربه‌نویسی یا یو ایکس رایتینگ چیست و برچسبِ تازۀ یو ایکس رایتر چه مفهومی دارد؟ تجربه‌نویسی یا به‌تعبیر فرنگی‌اش ux writing یک حرفۀ به‌ظاهر تازه است. در

بازگشت به بالای صفحه
این را برای یک دوست بفرست