رد کردن لینک ها

Tag: یوایکس رایتر کیست

همه چیز دربارۀ تجربه‌نویسی و مأموریت یو ایکس رایتینگ – ux writing چیست

همه چیز دربارۀ تجربه‌نویسی و مأموریت یو ایکس رایتینگ – ux writing چیست

بیایید ببینیم نویسنده UX یا به‌تعبیرِ فارسی تجربه‌نویس قرار است چه جای خالی‌ای را پر کند. منظور از تجربه‌نویسی یا یو ایکس رایتینگ چیست و برچسبِ تازۀ یو ایکس رایتر چه مفهومی دارد؟ تجربه‌نویسی یا به‌تعبیر فرنگی‌اش ux writing یک حرفۀ به‌ظاهر تازه است. در

بازگشت به بالای صفحه
این را برای یک دوست بفرست