خطای رایج یوایکس رایتینگ، در طراحی تجربه کاربری فارسی

سروش اصفهانی
۳ سال پیش
34 دقیقه
همچنین در:
مخاطب این پادکست:
طراحان تجربه کاربر و یوایکس رایترها
چرا بشنویم؟
برای پرهیز از یک خطای رایج

خطایی رایج در یواکس رایتینگ محصولات فارسی این کدام خطای رایج یوایکس رایتینگ، در طراحی تجربه کاربری فارسی است که یک مطلب را به خود اختصاص داده است؟ دربارۀ یک خطای جزئی حرف می‌زنیم که از دید بسیاری از طراحان فارسی دور مانده است، اما حتی اینستاگرام و گوگل (در نسخۀ فارسی) آن را رعایت می‌کنند. خواندن این مطلب در مجلۀ یواکس رایتینگ

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی