دیکتاتوری در طراحی تجربه کاربر

خانه تجربه‌نویسی
۳ سال پیش
15 دقیقه
همچنین در:
مخاطب این پادکست:
طراحان تجربه کاربر
چرا بشنویم؟
برای بازنگری در یک روش مرسوم

چرا همیشه همۀ خطاها را با رنگ قرمز نشان می‌دهیم؟

چرا ناخودآگاه و به‌مرور با ترفندهای مختلف سعی می‌کنیم کاربر را در چهارچوبی که می‌خواهیم محصور کنیم؟

چرا در نوشتن ریزه‌نوشته‌های مربوط به خطا از لحن هشداری و تذکری و تحکم‌آمیز استفاده می‌کنیم؟

آیا طراحی محصول ما را نرم‌نرم به‌سمت نوعی دیکتاتوری هدایت می‌کند؟

این پادکست دعوت به تأمل دربارۀ این پرسش‌هاست.

می‌توانید متن مرتبط با این برنامه را در مجله یواکس رایتینگ بخوانید.

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی