من انسانم نه ربات – دربارۀ خطای گوگل در یوایکس رایتینگ

خانه تجربه‌نویسی
۳ سال پیش
6 دقیقه
همچنین در:
مخاطب این پادکست:
طراحان و نویسندگان تجربۀ کابر
چرا بشنویم؟
برای آشنایی با اصل همدلی

ربات‌آزما (به‌انگلیسی: Captcha) چه کار می‌کند؟ گوگل به‌عنوان پررنگ‌ترین ارائه‌دهندۀ سرویس ربات‌آزما به ما می‌گوید:  ربات‌آزما یک آزمونِ جاریِ کاملاً خودکارِ عمومی برای تمیزدادنِ رایانه  (ربات) و انسان است. از قدیم گفته‌اند بزرگان اشتباه‌های بزرگ می‌کنند.  خطای گوگل در یوایکس رایتینگ ربات‌آزما هم خطایی به‌بزرگی خودش است. اما  دربارۀ کدام خطا حرف می‌زنم؟

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی