پادکست: یوایکس رایتینگ برای کاربر نوجوان

خانه تجربه‌نویسی
۳ سال پیش
11 دقیقه
همچنین در:
مخاطب این پادکست:
نویسندگان متن تجربه کاربر
چرا بشنویم؟
برای مناسب‌سازی متن تجربه کاربر با کاربر نوجوان

الزامات و اقتضائات یو ایکس رایتینگ برای کاربر نوجوان چیست؟  

فرقی نمی‌کند برای یک محصول عمومی تجربه‌نویسی می‌کنیم یا برای یک محصول  ویژۀ نوجوان‌ها. در هر حال این گروه بخش زیادی از کاربرهای ما را تشکیل  می‌دهند و طراحی فراگیر (Inclusive design) ایجاب می‌کند محصولی خلق کنیم  که تا حد امکان همۀ کاربرها با هر سطح از توانایی بتوانند به‌راحتی از آن  استفاده کنند.

نسخۀ متنی این پادکست

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی