پادکست: ۵ قلق در نوشتن متن پیام خطا

خانه تجربه‌نویسی
۳ سال پیش
7 دقیقه
همچنین در:
مخاطب این پادکست:
نویسندگان تجربه کاربر
چرا بشنویم؟
برای نوشتن ریزه‌نوشته‌های همدلانه‌تر

پیغام‌ خطا یا همان ارور یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و شاید حساس‌ترین بخش از  تجربه‌ی کاربر در مواجهه با یک محصول دیجیتال است. رفتار محصول در مقابل  خطای کاربر یکی از عواملی است که آینده‌ی ارتباط محصول و کاربر را تعیین  می‌کند. این‌جاست که داشتن چند قلق برای نوشتن ارور یا پیغام خطا ارزشمند  می‌شود. اگر هنگامی که کاربر به چالش برمی‌خورد به خوبی همراه او نباشید،  لکّه‌ی ننگ بزرگی را بر پیشانی محصولتان زده‌اید و بار بعد ممکن است کاربر  به محصول شما مراجعه نکند!

مطالعه نسخه متنی این برنامه

هم‌رسانی
دیدگاه ها
اولین باشید ...
شما بگویید

همرسانی