رد کردن لینک ها

فرهنگ واژگان فارسی سره (واژه‌نامه پارسی سره)

فرهنگ واژگان فارسی سره (واژه‌نامه پارسی سره)

پیش‌تر گفته‌ایم که دایرۀ واژگانی وسیع، از جمله بن‌مایه‌های کاری تجربه‌نویس است. در این مسیر، بهره‌گیری از فرهنگ‌های مختلف واژگانی، مفید و آموزنده است. برخی فرهنگ‌ها مانند فرهنگ سخن، معین یا دهخدا، فرهنگ‌های عمومی‌اند. در میان فرهنگ‌ها، برخی هم مانند فرهنگ فارسی عامیانه یا فرهنگ واژگان فارسی سره با رویکرد خاص تهیه شده‌اند. انتشار این اطلاعات بیشتر

فرهنگ طیفی فارسی

فرهنگِ طیفی فارسی نوشتۀ جمشید فراروی شامل واژگان هم‌طیف است. این واژه‌نامه در زمانی به کار می‌آید که برای پیدا کردن واژۀ مناسب، به‌دنبالِ جایگزین یا مشابه می‌گردیم. به‌طور مثال با جست‌وجوی واژۀ «منبع»، تمامی واژگانی که ممکن است در کنار منبع بیایند را می‌بینیم. این واژگان ممکن است دایرۀ وسیعی از معانی داشته باشند. اطلاعات بیشتر

فرهنگ فارسی عامیانه

این فرهنگ دو جلدی که در سال ۱۳۷۰ منتشر شد از چنان نوآوری برخوردار بود که دیگر پژوهشگران را به صرافت انداخت تا به فرهنگ عامّه‌نویسی بدین شیوه روی بیاورند. تفاوتی که این فرهنگ با آثار پیش از خود داشت این بود که شواهد به کار رفته در مدخل‌های آن از تعداد زیادی داستان و اطلاعات بیشتر

نگارش و ویرایش

اهمیت فنّ نگارش در آن است که وظیفه سترگ انتقال میراث علمی و فرهنگی به نسل‌های آینده را تنها با یاری گرفتن از آن می‌توان ادا کرد و آهنگ پیشرفت مادی و معنوی جامعه با سرعت و سهولت و صحت این انتقال متناسب است. کتاب حاضر در دو دفتر تنظیم شده است: نگارش و ویرایش.در اطلاعات بیشتر

نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی

کتاب نگارش دانشگاهی: پاراگراف‌نویسی نوشته سیدعلی اصغر سلطانی است. این اثر، اولین کتاب از یک مجموعه سه جلدی است که حاصل سال‌ها تجربه نویسنده در حوزه آموزش پژوهش‌نویسی است. این مجموعه که مبتنی بر علم رتوریک است تلاش می‌کند مشکل دانشجویان و پژوهشگران در نگارش علمی از جمله نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان‌نامه را اطلاعات بیشتر

به زبان آدمیزاد

آدمیزاد وقتی قلم به‌دست گرفت تا قراردادی با همسایه، شهادت‌نامه‌ای برای خویشاوند، تظلمی به کدخدا، یا عریضه‌ای به عدلیه بنویسد، ناگهان ترمزِ احساسات طبیعی‌اش را کشید و در انتخاب کلمات و عبارات احتیاط کرد تا دسته‌گلی به آب ندهد. از صراحت چون خیری ندیده‌ بود کم‌کم به دوپهلونویسی و درازنویسی و لاجرم به مُهمل‌نگاری رو اطلاعات بیشتر

آیین نگارش

«اثر گرانمایۀ کم‌حجمی برای آشنا ساختن دانشجویان با فن نگارش شامل سه بخش به اندازه‌های متفاوت. بخش اول، که از دو بخش دیگر پرحجم‌تر است، انواع ملاحظات راجع به فن نوشتن – انگیزه‌ها، شرایط، انتخاب موضوع، طرح‌ریزی، انشاء و راه‌های بسط مقال، و سبک – را دربرمی‌گیرد. این جمله قرین شواهدی است برگرفته از آثار اطلاعات بیشتر

فرهنگ املایی فارسی

فرهنگ املایی فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، راهنمایی‌ست برای یکپارگی در صورت نوشتاری کلمات. این فرهنگ یکی از پایه‌ای‌ترین ابزارهای کار تجربه‌نویس محسوب می‌شود تا از تشتّت و چندگانگی نوشتاری در نوشتۀ خود در امان بماند. مراجعۀ همواره این کتاب و مرورِ دوره‌ای آن بر هر نویسنده‌ای اعم از روزنامه‌نگار و داستان‌نویس و اطلاعات بیشتر

دستور خطّ فارسی PDF

خطّ فارسی، به‌موجبِ اصل پانزدهمِ قانونِ اساسی جمهوری اسـلامی ایران، خطّ رسمی کشور ماست و کلّیۀ اسناد رسمی و مکاتبات و کتاب‌هـای درسی باید به ایـن خـط نوشـته شـود و طبعاً چنـین خطّی بایـد قواعـد و ضوابطی معلوم و مدوّن داشته باشد تا همگان، با رعایت آنها، هویت خطّ را تثبیت کنند و محفوظ دارنـد. اطلاعات بیشتر

بازگشت به بالای صفحه
این را برای یک دوست بفرست