رد کردن لینک ها

انواع خدمات تجربه‌نویسی

001 app ux writing

نویسندگی متن تجربه کاربر اپلیکیشن

بیشتر، کمتر است!
More is Less

در تجربه‌نویسی هر نوع محصول به این جملۀ معمار مینی‌مالیست لودویگ میس فن در روهه پایبندیم.
در نگاه ما، یوایکس رایتینگ اپلیکیشن یعنی کمک به بهبود کیفیتِ تجربه کاربر.

سفارش

نویسندگی متن تجربه کاربر وبسایت

ساده کن!

متن تجربه کاربر برای انسان نوشته می‌شود. ما نه فقط در یوایکس رایتینگ وبسایت که در همۀ وجوه زندگی به ایدۀ «ساده کن» فیلسوف امریکایی هنری دیوید ثورو باورمندیم.

سفارش
002 website ux writing
003 Landing Page UX Writing

نویسندگی متن تجربه کاربر صفحه فرود
Landing Page

مقصد از راهِ هموار نزدیکتر است

در یوایکس کپی‌رایتینگ صفحه فرود آنچه را مشتری به‌دست می‌آورد صریح و خلاصه می‌گوییم.

سفارش

نویسندگی متن تجربه کاربر پنل
Dashboard

یکپارچۀ شفاف

هرچقدر محصول شما بزرگ باشد باز یک کل را تشکیل می‌دهد. جزئیات را موزون می‌چینیم و راه کاربر را تمیز و صاف می‌کنیم.

سفارش
005 Panel ux writing
004 Product ux writing

نویسندگی متن تجربه کاربر محصول فیزیکی (ابزار، خوراک، جواهر، صنایع دستی و...)

به‌احترامِ کاربر

کاربران از آگاهی استقبال می‌کنند. به همین دلیل است که روی یوایکس رایتینگ محصول فیزیکی تاکید داریم.

سفارش
بازگشت به بالای صفحه