لطایف الخطایا: دربارۀ کارکرد طنز در طراحی متن خطا + نمونه‌های الهام‌بخش
محمود صادقی
محقق حوزۀ تعامل انسان-کامپیوتر در دانشگاه کلاگن‌فورت اتریش
راه‌های ارتباطی:
همرسانی